För- och nackdelar med cykling

För- och nackdelar med cykling

Cykling är en form av motion som nästan alla kan utöva och som garanterat förbättrar både din hälsa och ditt välmående. Trots vårt relativt kalla klimat kan man på de flesta håll cykla året runt. Cykling kommer att ge dig en bättre kondition, stimulera din andning, balans och dina muskler samt öka förbränningen. Det här är en skonsam motionsform med liten skaderisk. Den som cyklar regelbundet kommer att få ökad koncentration och prestationsförmåga, bättre sömn, ökad livslängd samt minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Flera studier har konstaterat att personer som cyklar regelbundet får längre livstid eftersom cykling kan förbättra din hälsa och reducera många hälsorisker. Cykling ger många positiva hälsoeffekter och är precis lika bra som andra träningsprogram. Folkhälsoinstitutet har visat att barn och som cyklar får förbättrad kondition, motorik och kondition plus minskad risk för depression, aggression, oro och ängslan. Givetvis ger piller eller medicin inte alltid samma positiva effekt. Flertalet studier i Europa samt USA visar samma resultat att de som cyklar regelbundet har färre sjukdagar, mindre hälsoproblem samt problem med fetma.

Det finns med andra ord en stor mängd olika studier som visar på de positiva effekterna med cykling. Visst är det en stor vinst för både hälsan och miljön om fler kunde ta cykeln till arbetet istället för bilen. Sanningen är tyvärr den att det inte alltid är möjligt på grund av långa avstånd. Däremot är det många som tar cykeln till tågstationen eller bussen när de pendlar till arbetet eller skolan. Det finns ingen åldersgräns för att kunna cykla vilket gör cykling till en fantastisk motionsform för de allra flesta. Ett stort problem med cyklister i städerna, som har bråttom till och från jobbet, är att många saknar respekt för fotgängare och tyvärr utgör en fara. Det är viktigt att alla cyklister respekterar fartbegränsningar, trafikregler, fotgängare och andra cyklister. Det finns ingen ursäkt att köra på en fotgängare som råkar gå på cykelbanan. Samma regler gäller för cyklister som för bilister – att visa respekt för både fotgängare, andra cyklister, biltrafik och fartbegränsningar.

Du kan själv bestämma hur lång eller kort din cykelrunda ska vara och det sliter inte på dina leder eller knän som exempelvis joggning. Det finns inte många motionsformer som är så enkla och snälla mot kroppen som cykling. Genom att cykla kan du upptäcka din närmiljö och njuta av den friska luften. Det går att förflytta sig ganska snabbt med en cykel och många blir förvånade över hur smidigt och enkelt man kan ta sig fram med en cykel istället för en bil. Att ta cykeln till stranden eller till ett vackert grönområde ger en större upplevelse. Dessutom kan du klara av betydligt längre avstånd än om du går. En annan fördel är att det är väldigt säkert att cykla, särskilt om du har tillgång till cykelbanor eller cykelleder.