Trafikregler och säkerhet

Trafikregler och säkerhet

Självklart är cykling både roligt, enkelt och miljövänligt. Men när du ger dig ut i trafiken gäller trafikregler och sunt förnuft. Väjningsplikten gäller även för cyklister och du ska alltid ta hänsyn till andra i trafiken. Kom ihåg att trafikanter har skyldighet att ta hänsyn till cyklister och samma gäller alltså för dig som cyklist. Det är viktigt för allas säkerhet att trafikregler följs och respekteras.

Väjningsplikt för en cyklist betyder att du ska sänka hastigheten i god tid eller stanna helt. Du bör vara observant och ta hänsyn till biltrafik som närmar sig och kan cykla vidare endast när det inte finns några hinder eller fara.

Övergångsställen gäller i första hand för fotgängare och du som cyklist får gärna kliva av cykeln och led den över gatan. Om du väljer att fortsätta cykla och korsar en gata på ett övergångsställe gäller alltid väjningsplikt mot biltrafik och gående.

Om du cyklar på en gågata är max hastighet gångfart plus att väjningsplikten gäller mot fotgängare.

Högsta tillåtna hastighet på en cykelgata är trettio kilometer i timmen. Dessutom gäller väjningsplikt. Det finns många fler regler som du behöver känna till när du ger dig ut i trafiken. Givetvis är det lite mer komplicerat att cykla i en storstad jämfört med en landsväg.